Obróbka kół zębatych walcowych

koło zębate walcoweUzębienie przekładni kół może być frezowane obwiedniowo lub dłutowane, a następnie po obróbce cieplno-chemicznej szlifowane

1.Koła walcowe o zebach prostych

  • zakres modułów 1-10 mm
  • maksymalna średnica koła – 500 mm

2.Koła walcowe śrubowe

  • zakres modułów 1-10 mm
  • maksymalna średnica koła – 500 mm
  • maksymalny kąt pochylenia linii zęba - 30º

Maksymalna osiągalna dokładność kół 6 klasa wg PN

Obróbka przekładni ślimakowych

Uzębienie ślimacznic jest frezowane na frezarkach obwiedniowych frezem ślimakowym. Ślimaki wykonywane są na frezarkach bądź toczone na tokarkach sterowanych numerycznie.

  • Zakres modułów 1-3,5 mm
  • Maksymalna średnica koła – 500 mm