Obróbka kół zębatych stożkowych

stożkowe koło zębateWszystkie przekładnie są obliczane konstrukcyjnie i technologicznie. Zawsze proponowane jest rozwiązanie optymalne. Istnieje możliwość odtworzenia przekładni ze starego rysunku konstrukcyjnego, bądź z nawet poważnie uszkodzonego wzoru.

1. Przekładnie stożkowe i hipoidalne o krzywoliniowych zębach
Uzębienie nacinane jest następujących systemach:

 • Gleason (zęby łukowe)
  Zakres modułów 0,5 – 13 mm
  Maksymalna średnica – 800 mm
 • Oerlikon (zęby epicykloidalne)
  Zakres modułów 2-10 mm
  Maksymalna średnica – 630 mm

2. Przekładnie stożkowe o prostoliniowych zębach

Uzębienie nacinane jest w systemie Coniflex – Comvoid

 • Zakres modułów 1,5-10 mm
 • Maksymalna średnica kół – 500 mm

3. Przekładnie stożkowe specjalne

 • Maksymalna średnica koła pow. 600 mm, pon. 20 mm moduł mniejszy od 1 mm
 • Kąt między osiami ≠ 90º.

Wszystkie płaskie i cienkie koła są hartowane pod prasą. Po obróbce cieplnej koło i zębnik są docierane, parowane oraz poddawane kontroli ostatecznej.