Logo do druku

Luka Group

Każdy wyrób jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Zaprojektujemy, wykonamy i damy gwarancję!

Katalog wyrobów

Aktualności

 • Skok technologiczy przy wykorzystaniu funduszy Unii

                  W ramach programu inwestycyjnego LUKA wdraża technologię szlifowania uzębień stożkowych łukowych połączoną z techniką pomiarów na portalowej maszynie współrzędnościowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie do pomiarów geometrycznych przekładni zębatych. Projekt ten rozszerza również możliwości produkcyjne firmy o dokładne wykonywanie korpusów przekładni na dwupaletowym centrum obróbczym Okuma MA 40HA.
  Uwzględniając specyfikę posiadanego parku maszynowego, a więc obrabiarek typu Gleason, LUKA podjęła decyzję o zakupie szlifierki do kół zębatych stożkowych Gleason Phoenix 200G. Maszyna ta doskonale integruje się z obecnie wykorzystywanymi maszynami nacinającymi Gleason 106 oraz Gleason 116.
  Podstawowe parametry maszyny przedstawiają się następująco:
  Max. średnica koła 200mm
  Max. przełożenie 10:1
  Kąt bazowy 5-90°
  Wysokość zęba – 16mm
  Szerokość zęba – 40,65mm
  Ilość zębów 5-200
  Średnica ściernicy 171,45 – 215,9mm
   
  Osie (zakres pracy)
  Oś x -102 do152mm
  Oś y -102 do 178mm
  Oś z 51 – 304 mm
   
  Sterowanie:
  CNC 7-osiowe Fanuc z serwonapędem
  Osie napędzane silnikami A/C
   
  Szlifowanie zębów w obrobionych cieplnie kołach zębatych pozwala na osiąganie nawet 4-5 klasy dokładności i optymalną produkcję przekładni w klasie 6.
  Do weryfikacji otrzymywanych wielkości geometrycznych uzębienia czyli jakości produkowanych przekładni LUKA zainstalowała współrzędnościową maszynę pomiarową firmy DEA wraz z dedykowanym do pomiaru kół zębatych systemem Quindos. Dzięki tej inwestycji możliwy jest pomiar wszelkiego rodzaju kół zębatych: walcowych, stożkowych prostych, łukowych i hipoidalnych nie rezygnując z możliwości klasycznych pomiarów części maszyn, takich jak np. korpusy. Takie wszechstronne rozwiązanie byłoby niemożliwe przy zakupie maszyny typu: gear inspection.
  Po przedstawieniu potrzeb i uzgodnieniu z firmą Hexagon Metrology warunków technicznych zainstalowano maszynę Global Performance serii 07.10.07. Zakres roboczy maszyny pomiarowej pozwala na skuteczne pomiary produkowanych korpusów, części maszyn a oprogramowanie zawiera wszystkie niezbędne moduły do pomiarów kół zębatych. Maszyna Global charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami dokładności i szybkości pracy oraz możliwością generowania raportów potwierdzających klasę dokładności, co jest jednym z nadrzędnych wymagań klientów.